Biznes Energy Secure – Bezpieczeństwo energetyczne organizacji

Energetyka

16h / 2 dni Min 15 / Max 30 uczestników A - Podstawowy

Cele i korzyści

Nasz program stanowi klucz do skutecznej ochrony Twojej organizacji przed zagrożeniami energetycznymi. Podczas naszego kursu uczestnicy zdobędą szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności potrzebne do identyfikacji, profesjonalnego zarządzania i skutecznego przeciwdziałania różnym rodzajom ryzyka energetycznego. To nie tylko teoria, ale także praktyka – uczestnicy poznają strategie odporności energetycznej, będą doskonalić umiejętności zarządzania kryzysem energetycznym, oraz dowiedzą się, jak monitorować i doskonalić bezpieczeństwo energetyczne w swoich organizacjach. Dzięki temu, zyskają gotowe rozwiązania do zwiększenia odporności organizacji na ryzyko strat, przygotowane do wdrożenia w rzeczywistych sytuacjach.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, managerom, pracownikom firm i urzędów administracji publicznej zajmującym się bezpieczeństwem energetycznym jak również analizami i planowaniem strategicznym.

Zakres szkolenia

Szkolenie skupia się na głębokim zrozumieniu kluczowych aspektów ochrony organizacji przed zagrożeniami energetycznymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą identyfikacji różnorodnych źródeł ryzyka energetycznego oraz naukę tworzenia strategii odporności energetycznej. Kurs poświęca szczególną uwagę umiejętnościom efektywnego zarządzania kryzysem energetycznym, w tym stosowaniu procedur awaryjnych oraz skutecznej komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowo, szkolenie koncentruje się na praktycznym wdrożeniu zdobytej wiedzy poprzez analizę studiów przypadków oraz udział w dyskusjach grupowych. Uczestnicy poznają także narzędzia i systemy monitorowania, które pomagają w ciągłym nadzorze nad bezpieczeństwem energetycznym organizacji, jak również sposoby na doskonalenie istniejących strategii i planów.

Kurs umożliwia uczestnikom stanie się specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego reagowania na zmienne warunki energetyczne oraz minimalizacji ryzyka dla organizacji.

Program szkolenia

W pierwszym module uczestnicy dowiadują się o aktualnych wyzwaniach energetycznych, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji. Omawiane są różne źródła i rodzaje zagrożeń energetycznych, od awarii dostaw energii po cyberataki. Następnie skupiamy się na identyfikacji kluczowych obszarów ryzyka w kontekście bezpieczeństwa energetycznego organizacji.

W kolejnym module koncentrujemy się na planowaniu reakcji na kryzys energetyczny oraz tworzeniu strategii zabezpieczeń. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi przykładami strategii i ich wdrożenia w różnych branżach.

Następnie skupiamy się na procedurach awaryjnych, zarządzaniu incydentami i skutecznej komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy mają okazję do praktycznego ćwiczenia zarządzania kryzysem, co pomaga im zrozumieć, jakie procedury należy stosować w przypadku kryzysu energetycznego.

W kolejnym module uczestnicy dowiadują się o dostępnych narzędziach i technologiach wspierających bezpieczeństwo energetyczne. Omawiane jest także przeprowadzanie audytów i analiza ryzyka oraz planowanie działań na przyszłość.

Następny moduł jest bardziej praktyczny. Uczestnicy przystępują do zadań i projektów, aby zrozumieć, jak wdrażać strategie bezpieczeństwa energetycznego w organizacji. Analizujemy także rzeczywiste przypadki oraz dzielimy się swoimi pomysłami i doświadczeniami.

W kolejnym module koncentrujemy się na systemach monitorowania, kontroli ciągłości działania oraz doskonaleniu strategii i planów. Uczestnicy dowiadują się, jakie narzędzia i systemy pomagają w ciągłym monitorowaniu bezpieczeństwa energetycznego organizacji.

Ostatni moduł poświęcony jest sesji pytań i odpowiedzi. W formie warsztatów grupowych na zasadzie case study omawiane są trudniejsze przypadki z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.

Długość szkolenia

16h / 2 dni

Rozmiar grupy

Min 15 / Max 30 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna/online część teoretyczna i praktyczna

Poziom zaawansowania

A - Podstawowy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Tak, w formie warsztatów oraz otwartej dyskusji na podstawie case study

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trener

Jakub Wiech

Prawnik, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej oraz nagrody Dobry Dziennikarz 2021. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książek „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” oraz „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.