EcoEU – Wyzwania polityki klimatycznej UE

Energetyka

17h / 2 dni Min 15 / Max 30 uczestników A- podstawowy

Cele i korzyści

Nasze szkolenie to unikalna okazja do zgłębienia kluczowych aspektów europejskiej polityki klimatycznej. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat Europejskiego Zielonego Ładu, roli przemysłu, energetyki, transportu i przedsiębiorstw w kształtowaniu przyszłości zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobędą kompleksowe zrozumienie wyzwań i możliwości związanych z ekologią i klimatem w kontekście biznesowym. Korzyści obejmują również umiejętności do adaptacji do zmieniających się regulacji, identyfikację szans inwestycyjnych w sektorze zielonych technologii oraz umiejętność tworzenia strategii biznesowych zgodnych z celami Zielonego Ładu. To szkolenie to klucz do sukcesu w erze zrównoważonego biznesu.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane przedsiębiorcom, managerom oraz pracownikom firm odpowiedzialnych za business development oraz public affairs.

Zakres szkolenia

Skupiamy się na kompleksowej analizie europejskiej polityki klimatycznej. W ramach naszego programu omawiamy Europejski Zielony Ład, jego historię i genezę oraz kluczowe założenia jego programu. Poruszmy problematykę celów neutralności klimatycznej do 2050 roku i analizujemy konkretne środki finansowania działań proekologicznych. Nasza uwaga skierowana jest również na transformację sektorów gospodarki, takich jak energetyka, transport i przemysł, oraz promocja zrównoważonych technologii. Szkolenie obejmuje także historię ewolucji polityki klimatycznej UE i jej wpływ na kształtowanie przepisów. Naszym celem jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i zagadnień związanych z ekologią oraz klimatem.

Program szkolenia

Nasze szkolenie to intensywny dwudniowy kurs, który zapewnia kompleksową wiedzę na temat najważniejszych aspektów związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Na początku uczestnicy zostaną wprowadzeni do Europejskiego Zielonego Ładu, dowiedzą się o jego historii, celach i założeniach. Analizując konkretne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz źródła finansowania działań proekologicznych, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić kwestie związane z neutralnością klimatyczną do 2050 roku. Następnie omówimy politykę klimatyczną UE, włączając historię jej ewolucji, aktualne cele i strategie, a także rolę Komisji Europejskiej w jej kształtowaniu.

W kolejnym module skoncentrujemy się na energetyce i jej związku z polityką klimatyczną. Będziemy analizować konieczność dekarbonizacji produkcji energii, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wyzwania i możliwości dla przedsiębiorstw energetycznych.

Następnie przejdziemy do modułu poświęconego transportowi i zrównoważonej mobilności, gdzie omówimy strategie transformacji sektora transportu z myślą o klimacie oraz rozwój transportu publicznego i elektromobilności. Przyjrzymy się także implikacjom dla firm transportowych.

W kolejnym module przejdziemy do sektora przemysłowego i jego roli w emisji gazów cieplarnianych oraz strategii ograniczania emisji. Przyjrzymy się także technologiom przyjaznym dla klimatu w przemyśle i programom wspierającym innowacje.

Następnie skoncentrujemy się na regulacjach prawnych dotyczących emisji i efektywności energetycznej oraz wpływie polityki klimatycznej na strategie rozwoju firm. Zostaną omówione przykłady firm, które osiągnęły sukces w zrównoważonym rozwoju oraz dostosowały się do nowych regulacji w sektorze przemysłowym.

Na koniec poprzez otwartą dyskusję podsumujemy wyzwania i możliwości wynikające z polityki klimatycznej UE oraz wnioski i perspektywy na przyszłość.

Długość szkolenia

17h /2 dni

Rozmiar grupy

Min 15 / Max 30 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna/online część teoretyczna i praktyczna

Poziom zaawansowania

A- podstawowy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Tak, w formie warsztatów oraz otwartej dyskusji na podstawie case study

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trener

Jakub Wiech

Prawnik, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej oraz nagrody Dobry Dziennikarz 2021. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książek „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” oraz „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.