Effective Intel – Praktyczne aspekty OSINT

Cyberbezpieczeństwo  |  OSINT

8 godz / 1 dzień Min 15 / Max 20 uczestników Stacjonarna, część teoretyczna i praktyczna

Cele i korzyści

Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie zbierania i analizy informacji z różnych ogólnodostępnych źródeł, w tym mediów społecznościowych, również pod kątem aspektów prawnych. Uczymy jak identyfikować zagrożenia i szanse oraz rozwijać umiejętności praktyczne. Dodatkowo, podnosimy świadomość socjotechniki i bezpieczeństwa danych. Uczestnicy stają się bardziej kompetentni i gotowi do efektywnego wykorzystywania narzędzi i technik OSINT.

Grupa docelowa

Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, eksperci, analitycy i researcherzy, oraz wszyscy Ci, którzy wykorzystują informacje do analizy rynku, przygotowywania strategii i planów.

Zakres szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy OSINT, w tym definicje i kwestie prawne. Szkolenie skupia się również na praktycznych aspektach, takich jak metody zbierania informacji z otwartych źródeł, analiza mediów społecznościowych, wyszukiwanie informacji na podstawie zdjęć oraz badanie metadanych dokumentów. Uczestnicy dowiedzą się także, jak identyfikować zagrożenia i szanse związane z OSINT oraz jak chronić się przed socjotechniką. Praktyczne zajęcia warsztatowe pomogą uczestnikom w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy.

Program szkolenia

Program szkolenia z skupia się na zapewnieniu uczestnikom wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania otwartych źródeł informacji w profesjonalnym kontekście. Rozpoczynając od definicji i omawiania kwestii prawnych, uczestnicy zdobywają podstawy tej dziedziny. Następnie przechodzimy do aspektów praktycznych, takich jak metody, narzędzia i techniki zbierania informacji z różnych źródeł, w tym zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Kolejny etap szkolenia to analiza konkretnych przypadków (case studies), które pozwalają zrozumieć zarówno potencjalne zagrożenia, jak i szanse związane z OSINT. Uczestnicy uczą się również, jak skutecznie wyszukiwać informacje na podstawie zdjęć oraz analizować metadane dokumentów.

Szkolenie obejmuje także tematykę mediów społecznościowych i ich analizy, badanie powiązań między firmami oraz zagadnienia związane z socjotechniką, tworzeniem tożsamości, anonimizacją i bezpieczeństwem w kontekście OSINT. Uczestnicy zdobywają także wiedzę z zakresu map, geolokalizacji, pojazdów, Google hacking, domen i rejestrów publicznych.

W ramach praktycznych zajęć warsztatowych, uczestnicy pracują w zespołach nad studium przypadków, włączając definiowanie, rozpoznawanie, analizę, wnioskowanie, korektę i dozór. To pozwala im w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, co stanowi istotny element szkolenia.

Długość szkolenia

8 godz / 1 dzień

Rozmiar grupy

Min 15 / Max 20 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna, część teoretyczna i praktyczna

Poziom zaawansowania

Poziom dostosowany indywidualnie do uczestników grupy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Tak, szkolenie zakłada część praktyczną

Lokalizacja

Cała Polska

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trener

Info_OPS_Academy24_szkolenia_Defence24_logo

Fundacja INFO OPS Polska

Trenerami Fundacji jest zespół najwyższej klasy ekspertów o bogatym doświadczeniu. Są to osoby od wielu lat zajmujące się m.in. reagowaniem na incydenty w środowisku informacyjnym. Są również cenionymi konsultantami projektów badawczych, specjalizujący się w analizie służb specjalnych, jak również autorami wielu publikacji naukowych, szczególnie w obszarach cyberbezpieczeństwa oraz walki z dezinformacją i manipulacją środowiskiem informacyjnym.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.