EnergyEvo – Stare i nowe źródła energii

Energetyka

16h / 2 dni Min 15 / Max 30 uczestników A- podstawowy

Cele i korzyści

Nasze szkolenie to okazja, która otwiera drzwi do poznania nowych perspektyw w dziedzinie źródeł energii. Nasz program odkrywa tajniki współczesnej energetyki, umożliwiając zdobycie wiedzy na temat globalnych wyzwań i perspektyw tego sektora.

W trakcie szkolenia koncentrujemy się na:

  • tradycyjnych i nowoczesnych źródłach energii,
  • wpływie konwencjonalnych źródeł energii na nasze otoczenie,
  • korzyściom ekologicznym i ekonomicznym jakie niosą ze sobą odnawialne źródła energii
  • najnowszym innowacjom w branży energetycznej.

Nasze szkolenie przybliża także strategie zrównoważonego rozwoju w energetyce oraz możliwość integrowania różnych źródeł energii w jednym systemie.

To nie tylko szansa na zwiększenie wiedzy, ale również klucz do rozwoju zawodowego i biznesowego w dynamicznie zmieniającym się sektorze energetycznym.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla przedsiębiorców, managerów, pracowników firm i urzędów administracji publicznej zajmujących się bezpieczeństwem energetycznym oraz analizami i planowaniem strategicznym.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie współczesnych wyzwań energetyki, analizę tradycyjnych źródeł energii i ich ekologicznych skutków, przedstawienie alternatywnych źródeł energii, innowacji technologicznych oraz strategii zrównoważonego rozwoju w energetyce. Program skupia się także na integracji różnych źródeł energii w jednym systemie, zapewniając praktyczną wiedzę z zakresu energetyki.

Program szkolenia

Program naszego szkolenia składa się z pięciu modułów. Plan szkolenia realizujemy w ciągu dwóch dni szkoleniowych.

W pierwszym module szkolenia, uczestnicy dowiadują się o współczesnych wyzwaniach w dziedzinie energetyki. Przyglądamy się globalnym trendom energetycznym, analizujemy wpływ konsumpcji energii na środowisko i zapoznajemy się z głównymi kierunkami rozwoju energetyki. Następnie skupiamy się na tradycyjnych źródłach energii, szczegółowo omawiając rolę paliw kopalnych, a także skutki ekologiczne i społeczne z nimi związane.

Następnie przedstawiamy kwestię najnowszych technologii związanych z efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych oraz jakie efektywne technologie są obecnie wykorzystywane w energetyce. Rozmawiamy o efektywności energetycznej i sposobach jej poprawy oraz omawiamy innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii.

W drugim module poświęconym wyczerpywaniu się kopalin i potrzebie nowych źródeł energii uczestnicy poznają trendy wydobycia i zużycia surowców energetycznych na całym świecie oraz skutki wyczerpywania się kopalin dla gospodarki i środowiska. Wyjaśniamy, dlaczego zmienia się podejście do paliw kopalnych w kontekście zmian klimatycznych, a także omawiamy regulacje i politykę energetyczną promującą zrównoważone źródła energii. Przyglądamy się także inwestycjom w projekty redukcji emisji CO2 oraz alternatywnym źródłom energii, takim jak energia słoneczna, wiatrowa i hybrydowa.

Następnie przechodzimy do trzeciego modułu, który skupia się na odnawialnych źródłach energii. Przedstawiamy różne typy odnawialnych źródeł energii oraz technologie z nimi związane. Omawiamy korzyści ekologiczne i ekonomiczne wynikające z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także najnowsze innowacje w dziedzinie technologii odnawialnych źródeł energii. Analizujemy także energię jądrową jako część przyszłości energetyki, przyglądając się jej technologii, bezpieczeństwu i perspektywom rozwoju.

W kolejnym module skupiamy się na innowacjach w energetyce i zrównoważonym rozwoju. Omawiamy najnowsze osiągnięcia technologiczne w sektorze energetycznym oraz prezentujemy przypadki sukcesu rozwiązań innowacyjnych. Rozważamy również znaczenie zrównoważonego rozwoju w energetyce i strategie promujące tę ideę. W ostatniej części tego modułu, poddajemy dyskusji temat możliwości integrowania różnych źródeł energii w jednym systemie oraz analizujemy projekty, które skutecznie łączą tradycyjne i odnawialne źródła energii.

Ostatni moduł, który poświęcony jest praktycznej implementacji zdobytej wiedzy. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z konkretnymi projektami z zakresu nowych źródeł energii i modernizacji istniejących systemów energetycznych. Dyskutujemy również na temat wpływu polityki energetycznej na rozwój źródeł energii oraz strategie krajów promujących odnawialne źródła energii.

Długość szkolenia

16h / 2 dni

Rozmiar grupy

Min 15 / Max 30 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna/online część teoretyczna i praktyczna

Poziom zaawansowania

A- podstawowy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Tak, w formie warsztatów oraz otwartej dyskusji na podstawie case study

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trener

Jakub Wiech

Prawnik, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny serwisu Energetyka24. Laureat nagrody Studencki Nobel w kategorii Dziennikarstwo i Literatura, nagrody w konkursie Platynowe Megawaty za najlepszą publikację o rynku energii elektrycznej oraz nagrody Dobry Dziennikarz 2021. Nominowany w konkursie MediaTory oraz do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne. Stypendysta James S. Denton Transatlantic Fellowship. Autor książek „Energiewende. Nowe niemieckie imperium” oraz „Globalne ocieplenie. Podręcznik dla Zielonej Prawicy”.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.