Grzegorz Matyasik

Ekspert w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, działacz społeczny. Trener promujący gotowość społeczności do skutecznej ochrony narodowej.
Grzegorz_Matyasik_Academy24_trener_Defence24_photo

Specjalizacja

  • Ochrona i Obrona Infrastruktury Krytycznej
  • Bezpieczeństwo Narodowe
  • Konsulting i Doradztwo

Szkolenia

Politolog, ekspert w zakresie ochrony i obrony infrastruktury krytycznej, współtwórca standardów będących podstawą do nowelizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pełnił m. in. Takie funkcje jak Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz zastępca dyrektora Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w KPRM. Oficer rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w stopniu porucznika. Autor kilkunastu publikacji w obszarze obrony powszechnej oraz obronności. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz m.in dwa kursy dowódców kompanii (ochrony o obrony obiektów oraz dowódcy kompani zmechanizowanej) w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu.

Kluczową kwestią jest jednak zbudowanie powszechnej świadomości wśród ludności. Chodzi o to, by każdy obywatel wiedział jak w sytuacji kryzysowej, w momencie zagrożenia, należy działać.

Grzegorz Matyasik