Jakub Szczerba

Ratownik górski, lekarz ortopeda z Katowic. Specjalista w medycynie sportowej i ratownictwie. Ekspert w stanach nagłych, zaangażowany w projekty bezpieczeństwa.
Jakub_Szczerba_Academy24_trener_Defence24_photo

Specjalizacja

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Medycyna sportowa
  • Ratownictwo górskie
  • Medycyna Pola Walki

Szkolenia

Lekarz, ratownik górski projektu „Bezpieczny Kazbek”, medyk pola walki fundacji „W międzyczasie”. Na co dzień pracuje w szpitalu Bonifratrów w Katowicach. Główne obszary działalności medycznej to ortopedia i traumatologia narządu ruchu, medycyna sportowa, stany nagłe, medycyna ratunkowa. Odbył staże naukowe na oddziałach ortopedii i traumatologii za granicą – szpital „Hadassah Ein Kerem”, Jerozolima, Izrael i „Sana Klinik”, Pegitz, Niemcy. Absolwent wielu specjalistycznych kursów i szkoleń z medycyny pola walki oraz medycyny ratunkowej. Swoje doświadczenie budował pracując w ochronie zdrowia w środowisku cywilnym jak i również na polu walki.

Jako ratownik górski uczę się, że nawet najtrudniejsze trasy mają swoje bezpieczne ścieżki. Nieustannie podążaj za światłem nadziei.

Bear Grylls