płk dr inż. Krzysztof Radwan

Ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, nauczyciel akademicki, wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników samorządowych, koordynator edukacji i szkolenia wojskowego z Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Specjalizacja

  • Obrona cywilna
  • Zarządzanie kryzysowe

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej i Akademii Obrony Narodowej, pułkownik rezerwy. Doktorat obronił na wydziale nauk stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z nauk ekonomicznych w dyscyplinie  nauki o zarządzaniu. Podczas 40 letniej służby pełnił funkcję w Siłach Zbrojnych na wielu stanowiskach dowódczych, naukowych do administracyjnych. Podczas ponad 20 letniej służby był przedstawicielem Ministra Obrony Narodowej w terenie województwa jako Komendant WKU oraz Szef WSzW , współdziałał z Wojewodą w obszarze: zarządzania kryzysowego, planowania przedsięwzięć obronnych, w tym z zakresu wsparcia HNS oraz współpracował z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa ,ponadto brał udział w planowaniu ochrony infrastruktury krytycznej. Jako uczestnik prac wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego służył radą wojewodzie co do możliwości sposobu i użycia wojska w określonej sytuacji kryzysowej.