Etyka w Biznesie – Kodeks antykorupcyjny korporacji

Rozwój personalny  |  Compliance i etyka

5 godz / 1 dzień Min 15 / Max 20 uczestników Stacjonarna, wykłady A - podstawowy

Cele i korzyści

Wzięcie udziału w naszym szkoleniu antykorupcyjnym to kluczowy krok w budowaniu uczciwego i etycznego środowiska w Twojej organizacji. Pozwoli Ci to zrozumieć podstawowe pojęcia związane z korupcją oraz pozyskać wiedzę na temat skali tego problemu na światowym i krajowym poziomie. Dzięki omówieniu sfer najbardziej narażonych na korupcję oraz mechanizmów korupcjogennych, staniesz się bardziej świadomym obserwatorem zagrożeń wewnętrznych. Nasze szkolenie zapewni Ci również narzędzia do skutecznego przeciwdziałania korupcji oraz przedstawienie międzynarodowych inicjatyw w tej dziedzinie, co umożliwi Ci aktywny udział w globalnym wysiłku przeciwko temu zjawisku. Wreszcie, zrozumienie etyki urzędnika przyczyni się do kształtowania profesjonalnej i wiarygodnej postawy w służbie publicznej.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do osób pracujących w środowisku lub na stanowiskach w przypadku których istnieje ryzyko wystąpienia zjawiska korupcji, zarówno w organizacjach publicznych, jak i prywatnych.

Zakres szkolenia

Szkolenie antykorupcyjne umożliwia uczestnikom zrozumienie fundamentalnych terminów związanych z korupcją, określić jego skalę, pokazuje narażone sfery, analizuje mechanizmy korupcyjne, promuje przeciwdziałanie oraz omawia międzynarodowe inicjatywy i etykę urzędnika, tworząc kompleksowy program walki z tym zjawiskiem.

Program szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest między innymi na zrozumienie podstawowych pojęć związanych z korupcją i otwiera dyskusję na temat skali tego zjawiska zarówno globalnie, jak i w kontekście Polski. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w różnorodne sfery społeczeństwa, które są szczególnie narażone na zagrożenie korupcją.

Kolejny etap to zrozumienie mechanizmów korupcyjnych, które mogą prowadzić do takiego zachowania. Będziemy analizować, jakie czynniki sprzyjają występowaniu korupcji i w jaki sposób działają mechanizmy korupcjogenne w różnych obszarach życia.

Nasze szkolenie nie ogranicza się natomiast tylko do opisu problemu. Znaczącą część stanowi omówienie sposobów przeciwdziałania i zwalczania korupcji. Uczestnicy dowiedzą się, jakie metody i narzędzia są skuteczne w ograniczaniu tego zjawiska. Również międzynarodowe inicjatywy, które dążą do eliminowania korupcji, zostaną omówione, aby uczestnicy mieli szerszy kontekst działań na rzecz zwalczania tego problemu.

Sfera etyki urzędnika będzie kolejnym istotnym punktem tego szkolenia. Uczestnicy zostaną zapoznani z wartościami i standardami etycznymi, które powinny towarzyszyć pracy urzędnika, aby minimalizować ryzyko występowania korupcji.

Szkolenie koncentruje się również na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, która pozwoli zrozumieć istotę problemu korupcji, poznać jej różne oblicza i zagrożenia oraz zaczerpnąć narzędzia do jej przeciwdziałania. Jednym z kluczowych celów jest kształtowanie świadomości etycznej i wrażliwości na to zjawisko, co może przyczynić się do zmniejszenia skali korupcji w różnych sferach życia społecznego.

Długość szkolenia

5 godz / 1 dzień

Rozmiar grupy

Min 15 / Max 20 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna, wykłady

Poziom zaawansowania

A - podstawowy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Brak

Lokalizacja

Cała Polska

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trener

Andrzej_Skwarski_Academy24_trener_Defence24_photo

dr Andrzej Skwarski

Adiunkt w Akademii Im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (od 2016 roku). Wcześniej wykładowca w Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Emerytowany oficer ABW i SKW z doświadczeniem w zakresie zwalczania korupcji, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Zainteresowania naukowe: służby specjalne, metody zwalczania korupcji, problemy przestępczości zorganizowanej, zagrożenia związane z dezinformacją i infodemią. Członek rady naukowej Studium Administracji i Bezpieczeństwa oraz Kwartalnika Policyjnego oraz rady redakcyjnej Studium Bezpieczeństwa Narodowego. Autor oraz współautor licznych prac naukowych.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.