Firma w obliczu konfliktu zbrojnego – Szkolenie dla sektora prywatnego

Bezpieczeństwo  |  Odporność

16 godz / 2 dni Min 15 / Max 25 uczestników Stacjonarna, część teoretyczna i praktyczna A - podstawowy

Cele i korzyści

Nasz program dostarcza uczestnikom niezbędnych narzędzi do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych. Podczas szkolenia przekazujemy wiedzę teoretyczną, praktyczne umiejętności oraz strategie komunikacji kryzysowej, co pozwala przedsiębiorstwom na efektywne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Szkolenie umożliwia zdobycie zwiększonej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe, poprawę współpracy między biznesami, oraz wzrost bezpieczeństwa pracowników w trudnych momentach.

Dzięki naszemu szkoleniu, przedsiębiorstwa stają się bardziej kompetentne w ochronie interesów i zapewnieniu bezpieczeństwa, co przyczynia się do wzmocnienia skuteczności działania oraz zapewnienia przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla kadry zarządzającej, kierowników oraz pracowników firm sektora prywatnego oraz spółek skarbu państwa.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje tematykę ciągłości działania przedsiębiorstwa w trudnych warunkach. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zasad komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz zapoznają się z praktykami związanymi z koniecznością współpracy firmy z wojskiem. Szkolenie uwzględnia także doświadczenia przedsiębiorstw prywatnych w kontekście wojny w Ukrainie, co pozwoli na praktyczne zrozumienie wyzwań i strategii działania w warunkach kryzysowych. Jest to istotne szkolenie, które pozwoli firmom lepiej przygotować się do sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych oraz skutecznie nimi zarządzać.

Program szkolenia

W pierwszej części szkolenia, skupiamy się na przeglądzie aspektów teoretycznych związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi oraz konfliktami zbrojnymi w przedsiębiorstwach prywatnych. Na początku omawiamy szczegółową analizę środowiska bezpieczeństwa i jego wpływ na biznes. Poświęcamy uwagę aspektom prawno-instytucjonalnym,  rozważamy kluczowe akty prawne, w tym Ustawę o Zarządzaniu Kryzysowym i Ustawę o Obronie Ojczyzny.

Następnie koncentrujemy się na planowaniu oraz skutecznym wdrażaniu ciągłości działania firmy w przypadku sytuacji kryzysowej. Dowiadujemy się, jak dokładnie przeprowadzać analizę ryzyka i jak skonstruować spójny plan działania. Omawiamy narzędzia służące do budowy świadomości sytuacyjnej oraz procesy monitorowania i analizy sytuacji kryzysowych.

Kolejnym krokiem jest omówienie technicznych aspektów zabezpieczania systemów łączności i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa. Poruszamy kwestie wykorzystania systemu Team Awareness Kit (TAK CIV) w celu budowania i utrzymania należytej świadomości sytuacyjnej w firmach.

Następnie wykłady zostaną uzupełnione praktycznymi doświadczeniami zebranymi i przedstawionymi przez reprezentantów firm z Ukrainy, dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie konfliktu zbrojnego. Omawiana zostanie również współpraca z wojskiem.

Kolejny punkt koncentruje się na zasadach skutecznej komunikacji kryzysowej, tworzeniu listy mediów oraz opracowywaniu strategii działania w mediach społecznościowych. Skupimy się również na wykorzystaniu publicznie dostępnych źródeł informacji (OSINT) w celu pozyskiwania danych. Ostatni punkt części teoretycznej przeznaczymy na omówienie kwestii związanych z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia medycznego w sytuacjach konfliktów zbrojnych.

Następnie przejdziemy do praktycznych ćwiczeń, które pozwolą uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę w rzeczywistych scenariuszach. Pierwsze z ćwiczeń skupia się na praktycznych aspektach pracy z systemem świadomości sytuacyjnej, co pozwala na efektywne reagowanie na bieżące wydarzenia. Drugie ćwiczenie pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności obsługi agregatów prądotwórczych, które są niezwykle istotne w przypadku przerw w dostawach energii. Trzecie ćwiczenie poświęcone będzie grze decyzyjnej, która umożliwi symulowanie sytuacji kryzysowych i naukę podejmowania trafnych decyzji na ich podstawie.

Długość szkolenia

16 godz / 2 dni

Rozmiar grupy

Min 15 / Max 25 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna, część teoretyczna i praktyczna

Poziom zaawansowania

A - podstawowy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Tak, program zakłada część praktyczną

Lokalizacja

Cała Polska

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trenerzy

Grzegorz_Matyasik_Academy24_trener_Defence24_photo

Grzegorz Matyasik

Politolog, ekspert w zakresie ochrony i obrony infrastruktury krytycznej, współtwórca standardów będących podstawą do nowelizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pełnił m. in. Takie funkcje jak Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz zastępca dyrektora Departamentu Analiz Przygotowań Obronnych Administracji w KPRM. Oficer rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w stopniu porucznika. Autor kilkunastu publikacji w obszarze obrony powszechnej oraz obronności. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz m.in dwa kursy dowódców kompanii (ochrony o obrony obiektów oraz dowódcy kompani zmechanizowanej) w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu.

Damian_Duda_Academy24_trener_Defence24_photo

Damian Duda

Medyk pola walki, wcześniej Szef Biura Polityki Informacyjnej i rzecznik prasowy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz oficer sekcji współpracy ze społeczeństwem w 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Obecnie oficer rezerwy Wojska Polskiego. Prezes Fundacji „W międzyczasie” skupiającej aktywnych w konflikcie Ukraińskim medyków pola walki. Nauczyciel akademicki na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz nauczyciel klas mundurowych z Oddziałami Przygotowania Wojskowego. Od 10 lat medyk bojowy pola walki, brał udział w bojowych misjach medycznych na terenach konfliktów w Ukrainie, Syrii oraz Iraku. Wielokrotnie odznaczany oraz nagradzany m.in. przez Prezydenta RP, Ministra Zdrowia oraz przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.