Tactical Leadership – Menedżer do zadań specjalnych

Kompetencje miękkie  |  Przywództwo

16 godz / 2 dni Min 15 / Max 25 uczestników A - Podstawowy

Cele i korzyści

Wiedza i techniki przedstawione w szkoleniu to praktyka wielu pokoleń żołnierzy oraz menadżerów. Szkolenie pokazuje jak wiele w obszarach przywództwa łączy środowisko cywilne z wojskowym.

Kierując się praktyką, odnosimy się do starej maksymy:

„Powiedz – to może nie zapomnę,
Napisz – to może zapamiętam,
Zaangażuj – to zrozumiem.”

Zastosowane metody i techniki szklenia to ciągła interakcja z uczestnikami w celu zaangażowania w procesie zrozumienia. Opierając się o trzy filary szkoleniowe: Zmiana nastawienia, zmiana zachowań, modelowanie zachowań. płynnie wprowadzamy w świat przywództwa wojskowego przenikającego się z metodami cywilnymi.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich zainteresowanych tematyką przywództwa i  stanowi świetne uzupełnienie umiejętności dla menadżerów. Szczególny ukłon skierowaliśmy do byłych żołnierzy, funkcjonariuszy oraz tych, którzy zamierzają zamienić mundur na garnitur.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zrozumienie pojęcia przywództwa, włączając definicje i oczekiwania stawiane liderom w różnych kontekstach. Program koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i narzędzi wspierających działania przywódcze, takie jak komunikacja, budowanie zespołów, motywowanie i efektywne wystąpienia. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego przywództwa w biznesie i innych obszarach, poprzez omówienie zarówno teorii, jak i praktycznych aspektów kierowania ludźmi i organizacjami.

Program szkolenia

Program szkolenia podzielony jest na dwie części, z których każda skupia się na różnych aspektach przywództwa i dostarcza narzędzi oraz wiedzy niezbędnej do doskonalenia umiejętności przywódczych.

Część pierwsza poświęcona jest analizie koncepcji przywództwa oraz budowaniu jego fundamentów. Na tym etapie omawiane są kluczowe pojęcia i zagadnienia, takie jak różnice między dowodzeniem, zarządzaniem, kierowaniem a przywództwem. Uczestnicy dowiadują się, jakie oczekiwania stawiane są przywódcom w różnych kontekstach, czy to w biznesie czy w armii. Ważnym elementem jest zrozumienie siły lidera, która opiera się na moralności, wartościach, autorytecie oraz relacjach między ludźmi, zespołem a misją. Program uwzględnia także sposoby implementacji przywództwa wojskowego w środowisku biznesowym oraz analizę różnic i podobieństw między przywództwem w sytuacjach konfliktowych a przywództwem w biznesie. Na zakończenie części pierwszej uczestnicy poznają reguły i prawdy przywództwa, a także przyswajają dobre praktyki, które można natychmiast wdrożyć w praktyce.

Część druga skupia się na dostarczeniu praktycznych narzędzi i technik, które pomagają przywódcom skutecznie działać. Uczestnicy uczą się sztuki wywierania wpływu i efektywnej komunikacji, włączając w to budowanie wizji, socjotechniki, NLP oraz narzędzia natychmiastowej skuteczności. Kolejnym istotnym aspektem jest siła różnorodności i budowanie zespołów, a także omówienie technik prowadzenia wystąpień publicznych, odpraw i narad. Motywowanie zespołu za pomocą pozytywnego feedbacku jest kolejnym ważnym punktem, w którym uczestnicy poznają techniki motywowania podwładnych. Program uwzględnia także zagadnienia takie jak Mission Command(zarządzanie przez cele) oraz speead of trust (zasady szybkiego zaufania) w zespołach ludzkich. W ramach prowadzenia rozmów motywacyjnych, uczestnicy praktykują wykorzystanie metodyki GROW. Na zakończenie, poprzez ćwiczenia praktyczne, uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie przemówień i wystąpień publicznych.

Długość szkolenia

16 godz / 2 dni

Rozmiar grupy

Min 15 / Max 25 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna, część teoretyczna i praktyczna

Poziom zaawansowania

A - Podstawowy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Tak, w formie warsztatów oraz otwartej dyskusji na podstawie case study

Lokalizacja

Cała Polska

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trener

Andrzej_Wojtusik_Academy24_trener_Defence24_photo

Andrzej Wojtusik

Doświadczony lider, były Komendant Szkoły Podoficerskiej, Pomocnik Dowódcy Wojsk Lądowych ds. Podoficerów, Starszy Podoficer Dowództwa WOT. Laureat nagrody Buzdygana 2012r. przyznawanej przez gazetę Polska Zbrojna. Twórca elitarnego kursu przywództwa wojskowego „LIDER”. Twórca grupy szkoleniowej TLS Team Leadership Support. Od wielu lat menadżer, praktyk, konsultant w zakresie przywództwa. Doświadczony trener przywództwa, coach z pasji do pracy z ludźmi.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.