Tactical Rescue – Pomoc poszkodowanemu w środowisku taktycznym

Bezpieczeństwo  |  Medycyna pola walki

10 godzin / 1 dzień Min 10 / Max 20 Wykłady + ćwiczenia Poziom podstawowy

Cele i korzyści

Opierając się na wytycznych komitetu Tactical Combat Casualty Care uczymy podstawowych zabiegów medycyny pola walki, począwszy od momentu wystąpienia urazu, do ewakuacji poszkodowanego w środowisko bezpieczne.

Uczestnicy będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych.

To unikalna okazja, by skorzystać z cennego doświadczenia instruktorów, którzy swoją wiedzę i umiejętności zweryfikowali na polu walki aktywnych konfliktów zbrojnych.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla pracowników służb mundurowych jak i dla środowiska cywilnego, niezależnie od tego czy jest ono częścią systemu ochrony zdrowia czy nie.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmować będzie takie zagadnienia jak wprowadzenie do medycyny pola walki, najczęściej występujące obrażenia, protokół (S)MARCH, masywne krwotoki, drożność dróg oddechowych, rany klatki piersiowej, hipotermię oraz sposoby i środki ewakuacji poszkodowanego. W trakcie szkolenia zaprezentowany zostanie współcześnie używany sprzęt medyczny wykorzystywany w środowisku taktycznym.

Program szkolenia

Program szkolenia został tak opracowany, aby w oparciu o wytyczne komitetu TCCC dostarczyć uczestnikom konkretnej wiedzy i umiejętności związanych z udzielaniem pomocy medycznej w środowisku taktycznym.

Program szkolenia realizuje m.in. takie zagadnienia jak: wprowadzenie do medycyny pola walki, najczęściej występujące obrażenia w sytuacji taktycznej, procedura (S)MARCH, zaopatrywanie masywnych krwotoków, drożność dróg oddechowych, rany klatki piersiowej, hipotermia oraz sposoby i środki ewakuacji. W trakcie szkolenia zaprezentowany zostanie współcześnie używany sprzęt medyczny wykorzystywany w środowisku taktycznym.

Poprzez doświadczenie instruktorów omawiane zagadnienia wzbogacone zostaną o doświadczenie pozyskane w trakcie udzielania pomocy na polu walki. Szkolenie uczyć będzie zarówno autopomocy jak i pomocy poszkodowanym znajdującym się w tej samej sytuacji taktycznej co ratownik.

Długość szkolenia

10 godzin / 1 dzień

Rozmiar grupy

Min 10 / Max 20 uczestników

Forma szkolenia

Stacjonarna, wykłady + ćwiczenia

Poziom zaawansowania

A - Podstawowy

Zaświadczenia

Opcjonalnie (zaświadczenie lub dyplom o ukończeniu szkolenia, oraz w przypadku przeprowadzania egzaminu - certyfikat)

Test

Opcjonalnie (test/egzamin)

Ćwiczenia

Tak, m.in. symulacje zdarzeń pomocy przedmedycznej

Lokalizacja

Cała Polska

Materiały dydaktyczne

Tak, dostępne w formie papierowej jak również elektronicznej

Trenerzy

Damian_Duda_Academy24_trener_Defence24_photo

Damian Duda

Medyk pola walki, wcześniej Szef Biura Polityki Informacyjnej i rzecznik prasowy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz oficer sekcji współpracy ze społeczeństwem w 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Obecnie oficer rezerwy Wojska Polskiego. Prezes Fundacji „W międzyczasie” skupiającej aktywnych w konflikcie Ukraińskim medyków pola walki. Nauczyciel akademicki na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz nauczyciel klas mundurowych z Oddziałami Przygotowania Wojskowego. Od 10 lat medyk bojowy pola walki, brał udział w bojowych misjach medycznych na terenach konfliktów w Ukrainie, Syrii oraz Iraku. Wielokrotnie odznaczany oraz nagradzany m.in. przez Prezydenta RP, Ministra Zdrowia oraz przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Krystian_Koszela_Academy24_trener_Defence24_photo

Krystian Koszela

Ratownik i medyk pola walki z wieloletnim doświadczeniem, strażak ochotnik, żołnierz Wojska Polskiego, członek Grupy Ratowniczo – Poszukiwawczej oraz opiekun medyczny. Absolwent wielu kursów medycyny ratunkowej oraz medycyny pola walki. Doświadczenie zdobywał zarówno w środowisku cywilnym jako instruktor kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak i wojskowym pełniąc funkcję bojowego medyka Fundacji „W międzyczasie” podczas wojny w Ukrainie. Z zamiłowania instruktor technik przetrwania w niesprzyjającym środowisku. Swoją wiedzę z medycyny ratunkowej w środowisku cywilnym, pogłębia pracując jako zabezpieczenie medyczne imprez masowych na terenie całego kraju. Od lat związany ze sportami walki jako trener II stopnia Ju-Jitsu oraz sędzia Ju-Jitsu i MMA.

Jakub_Szczerba_Academy24_trener_Defence24_photo

Jakub Szczerba

Lekarz, ratownik górski projektu „Bezpieczny Kazbek”, medyk pola walki fundacji „W międzyczasie”. Na co dzień pracuje w szpitalu Bonifratrów w Katowicach. Główne obszary działalności medycznej to ortopedia i traumatologia narządu ruchu, medycyna sportowa, stany nagłe, medycyna ratunkowa. Odbył staże naukowe na oddziałach ortopedii i traumatologii za granicą – szpital „Hadassah Ein Kerem”, Jerozolima, Izrael i „Sana Klinik”, Pegitz, Niemcy. Absolwent wielu specjalistycznych kursów i szkoleń z medycyny pola walki oraz medycyny ratunkowej. Swoje doświadczenie budował pracując w ochronie zdrowia w środowisku cywilnym jak i również na polu walki.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zapisać się na szkolenie?

W tej chwili posiadamy w ofercie szkolenia zamknięte skierowane do klienta biznesowego. Zapisanie się na tego typu szkolenie, na ten moment oznacza zgłoszenie zapotrzebowania na wybrane szkolenie i zapoczątkowuje proces ustalania i dostosowywania parametrów szkolenia do Państwa szczegółowych potrzeb.

W celu zapisania się na szkolenie zamknięte, należy wejść na stronę wybranej oferty i wybrać przycisk Zapisz się. Następnie należy wypełnić znajdujący się w tym miejscu formularz zgłoszeniowy.

Przygotowanie oferty i wyceny szkolenia poprzedzone będzie badaniem potrzeb i preferencji tak, aby nasza propozycja była w maksymalnym stopniu zgodna z Państwa oczekiwaniami.

W jaki sposób mogę poznać cenę szkolenia?

Ze względu na indywidualne podejście, każde oferowane przez nas szkolenie, dostosowujemy w maksymalnym stopniu do Państwa preferencji. W związku z tym cena szkolenia ustalana jest indywidualnie w zależności od różnego rodzaju parametrów organizacyjnych oraz merytorycznych, takich jak m.in. sala szkoleniowa czy też rozmiar grupy.

W celu poznania wyceny szkolenia zapraszamy do skorzystania z opcji Zapisz się, która znajduje się na każdej stronie szkolenia lub wybranie oferty Szkolenie Uszyte Na Miarę.

Gdzie odbywają się szkolenia?

To zależy od preferencji zamawiającego. Szkolenie możemy zorganizować w siedzibie firmy/instytucji lub wynajętej przez nas sali szkoleniowej w uzgodnionej lokalizacji.

Niektóre szkolenia ze względu na ich specyfikę wymagają specjalistycznych warunków, w związku z czym możliwość wyboru miejsca szkolenia może być w takich sytuacjach ograniczona – przykładem są tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa, które przeprowadzamy na profesjonalnych i certyfikowanych strzelnicach.